EN

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

ЄВІ

Єдиний вступний іспит

 

Форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра (НРК6) або освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

ЄФВВ

Єдине фахове вступне випробування

 

Форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Складники ЄВІ та ЄФВВ

Ви можете знайти інформацію про складники ЄВІ та ЄФВВ та характеристику тестів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Читати
Програма ЄФВВ
В цьому файлі ви знайдете програму предметного тесту з Інформаційних технологій Фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістр на основі НРК 6, НРК 7.
Для вступу на магістерські програми SET University необхідно здавати ЄФВВ з Інформаційних технологій.освітнього ступеня бакалавра (НРК 6), повинні здавати ЄВІ та ЄФВВ.
У 2024 році вступники на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7) та вступники на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра (НРК 6), повинні здавати ЄВІ та ЄФВВ.

Документи

Алгоритм реєстрації на складання ЄВІ та ЄФВВ

1 Документи

Сформуйте комплект реєстраційних документів:

 

1 – Заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка. Анкету необхідно підписати за допомогою Електронного цифрового підпису (ЕЦП) або Дія.Підпис;

 

2 – Відеоінструкції щодо того, як підписувати документи онлайн за допомогою ЕЦП та порталу Дія.

 

3 – документ, що посвідчує особу;

 

4 – облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

 

5 – довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році);

 

6 – документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

 

7 – медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання МКТ/МТНК).

 

8 – 2 фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

 

 

2 Реєстраційна форма

Заповніть реєстраційну форму та надайте зформований пакет документів для реєстрації через SET University, або зареєструйтесь через інший ЗВО, який проводить реєстрацію в рамках вступної кампанії 2024

 

1 – SET University проводить реєстрацію вступників на складання ЄВІ та ЄФВВ в 2024 році.

Форма реєстрації

 

2 – Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили в заяві-анкеті:

 

3 – назва(-и) вступного(-их) випробування(-нь), який(-і) вступник бажає пройти (ЄВІ та ЄФВВ);

 

4 – іноземна мова, завдання з якої має містити тест ЄВІ (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

 

5 – інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (для осіб з особливими освітніми потребами)

 

6 – інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти ЄВІ та/або ЄФВВ (з переліку населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення вступних випробувань, що затверджується Міністерством освіти і науки України).

3 Екзаменаційний листок

Отримайте екзаменаційний листок

 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

 

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. За запитом вступника, SET University направить Оригінал екзаменаційного листка на відділення Нової Пошти, яке обере вступник.

 

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику протягом 3 робочих днів за його запитом. Копія екзаменаційного листка зберігатиметься у Приймальній комісії SET University. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

 

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

 

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід.