Open Site Navigation
Статут ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «Університет науки, підприємництва та технологій»
Виписка з ЄДЕРПОУ
Інформація про структуру Університету
Концепція освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою підвищення
кваліфікації\професійного вдосконалення фахівців за спеціальністю 125 «Кібербезпека»
у галузі знань 12 «Інформаційні технології»
Кадровий склад університету, згідно з ліцензійними умовами, для реалізації освітніх компонентів, передбачених освітньою програмою «Експерт з кібербезпеки: Старт у професію» у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (вид освітньої діяльності – підвищення кваліфікації за спеціальністю 125 Кібербезпека)
Розмір плати за навчання
Матеріально-технічне забезпечення Університету (згідно з Ліцензійними умовами)
Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
до приміщень Університету
Документи про відповідність приміщень Університету та його матеріально-технічної бази санітарним нормам та вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці
Порядок реагування на доведені випадки булінгу
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 
заяв про випадки булінгу (цькування)
План заходів на запобігання булінгу в Університеті
Штатний розпис Університету
Інформація про проведення тендерних процедур
Моніторинг якості освіти
Фінансова документація Університету
right arrow
Мова освітнього процесу Університету
Правила поведінки здобувачів в Університеті

Публічна інформація

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» SET University надає вільний доступ до необхідних документів.