UA
Join us in our fight for a free and democratic future!

Public Information

According to the Law of Ukraine "About access to public information" SET University gives free access to the necessary documents.

Статут ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «Університет науки, підприємництва та технологій»

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Концепція освітньої діяльності

Фінансова звітність Університету

Виписка з ЄДРПОУ

Інформація про структуру Університету

Кадровий склад Університету

Вартість навчання

Інформація про гуртожитки

Матеріально-технічна база Університету згідно з Ліцензійними вимогами

Умови доступності до приміщень SET University осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Мова освітнього процесу

Річний звіт

Правила поведінки здобувачів в Університеті

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

План заходів на запобігання булінгу в Університеті

Штатний розпис Університету

Інформація про проведення тендерних процедур

Моніторинг якості освіти

Public Offert Micromasters

We use cookies to improve your experience.