UA
Join us in our fight for a free and democratic future!

Public Information

According to the Law of Ukraine "About access to public information" SET University gives free access to the necessary documents.

Статут ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «Університет науки, підприємництва та технологій»

Виписка з ЄДРПОУ

Інформація про структуру Університету

4. Концепція освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації_професійного вдосконалення фахівців за спеціальністю 125 «Кібербезпека» у галузі знань 12 «Інформаційні технології»

Кадровий склад ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ

Розмір плати за навчання

Матеріально-технічне забезпечення Університету (згідно з Ліцензійними умовами)

Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень Університету

Документи про відповідність приміщень Університету та його матеріально-технічної бази санітарним нормам та вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

Мова освітнього процесу

Правила поведінки здобувачів в Університеті

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

План заходів на запобігання булінгу в Університеті

Штатний розпис Університету

Інформація про проведення тендерних процедур

Моніторинг якості освіти

Public Offert Micromasters

We use cookies to improve your experience.