UA
Where Science, Entrepreneurship, and Technology Unite

Public Information

According to the Law of Ukraine "About access to public information" SET University gives free access to the necessary documents.

Статут ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «Університет науки, підприємництва та технологій»

Regulations on the organization of the educational process at SET University

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Information about educational programs implemented at SET University

Information on the number of higher education students at SET University

Information on the licensed scope of training of higher education applicants at the second (master’s) level of higher education at SET University

Information about SET University in the Register of Higher Education Institutions

The concept of educational activities at the second (master’s) level of higher education

Фінансова звітність Університету

Виписка з ЄДРПОУ

Витяг з ЄДР

Структура Університету

Органи управління Університетом

Кадровий склад Університету

Вартість навчання

Інформація про гуртожитки

Матеріально-технічна база Університету згідно з Ліцензійними вимогами

Умови доступності до приміщень SET University осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Procedure for accompanying (providing assistance to) persons with disabilities and other low-mobility groups

Мова освітнього процесу

Річний звіт

Правила поведінки здобувачів в Університеті

Порядок реагування на доведені випадки булінгу

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

План заходів на запобігання булінгу в Університеті

Штатний розпис Університету

Інформація про проведення тендерних процедур

Моніторинг якості освіти

Public Offert Micromasters

We use cookies to improve your experience.