EN

Публічна інформація

Відповідно до Закону України № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» SET University надає вільний доступ до всіх необхідних документів.

Статут ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «Університет науки, підприємництва та технологій»

Положення про організацію освітнього процесу в SET University

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інформація про освітні програми, що реалізуються в SET University

Інформація щодо акредитації освітніх програм SET University

Інформація про кількість здобувачів вищої освіти в SET University

Інформація про ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти в SET University

Інформація про SET University в Реєстрі закладів вищої освіти

Концепція освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Фінансова звітність SET University

Виписка з ЄДРПОУ

Витяг з ЄДР

Структура Університету

Органи управління Університетом

Кадровий склад SET University

Вартість навчання в SET University у 2024/2025 навчальному році

Інформація про гуртожитки SET University

Матеріально технічна база SET University згідно з Ліцензійними умовами

Положення про організацію і проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП в SET University

Студентське самоврядування в SET University

Правила прийому до SET University в 2024 році

Програма вступної співбесіди

Програма фахового вступного випробування з іфнормаційних технологій

Розклад вступних випробувань

Положення про Приймальну комісію

Склад і повноваження Приймальної комісії

Рейтингові списки вступників в 2024 році

Списки рекомендованих до зарахування до Університету в 2024 році

Списки зарахованих на навчання в 2024 році

Інформація про вступну кампанію в SET University

Кодекс корпоративної культури SET University

Положення про запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту в SET University

Умови доступності до приміщень SET University осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Мова освітнього процесу

Річний звіт

Правила поведінки здобувачів в Університеті

План заходів на запобігання булінгу в Університеті

Штатний розпис SET University

Інформація про проведення тендерних процедур

Моніторинг якості освіти

Звіт за результатами моніторингу якості освіти в SET University

Публічний договір мікромастерс

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід.